Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Επένδυση 5 εκατ. ευρώ για ελληνικές έρευνες στη διαστημική τεχνολογία

Η νέα προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) προβλέπει ότι θα επενδυθούν 5 εκατομμύρια ευρώ για έρευνα από ελληνικούς φορείς στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.
Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2010 και οι πρώτες συμβάσεις έργων αναμένονται το καλοκαίρι του 2011. Από το συνολικό ποσό της επένδυσης, 4 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην ανάπτυξη συστημάτων πτήσης (flight hardware) και 1 εκατ. ευρώ σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Οι διαστημικές τεχνολογίες έχουν σημαντικές εφαρμογές στην αεροναυπηγική, στις επικοινωνίες, στις μεταφορές, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον. Μπορούν να παίξουν σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο εξαιτίας των πολλαπλών πεδίων εφαρμογής τους και της υψηλής τους στάθμης.

Η νέα προκήρυξη συμφωνήθηκε από την ειδική επιτροπή (Task Force) Ελλάδας - Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency-ESA), της οποίας προέδρευσε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Αχιλλέας Μητσός.

Μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί σε ελληνικούς φορείς μέσω του ΕΟΔ, 13 εκατ. ευρώ, από τα οποία πάνω από 9 εκατ. σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών διαστήματος, με έμφαση σε επενδύσεις που έχουν υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, είναι δηλαδή ώριμες για εφαρμογές και για ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου